Alimentatieplicht na scheiding

Het onderwerp alimentatie kan soms wat gevoelig liggen. De echtscheidingsbemiddelaars van PB Mediation helpen inzicht geven in de financiële situatie van beide partners en moedigt aan hier samen over te praten. Hierdoor groeit het wederzijds begrip. 

Alimentatie

​Op basis van wettelijke regulering worden door de rechter alimentatie bedragen vastgesteld. Maar hier samen uitkomen is natuurlijk veel prettiger. PB Mediation neemt een onpartijdige rol aan als echtscheidingsbemiddelaar en helpt jullie wel bij het berekenen van de alimentatiebedragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderalimenatie en partneralimentatie. 
 

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is in het leven geroepen om jullie kinderen op financieel gebied te beschermen. Jullie hebben namelijk een gezamenlijke onderhoudsplicht. Totdat kinderen financieel zelfstandig zijn of 21 jaar oud geldt deze onderhoudsplicht.
​Eventuele toevoegingen aan de alimentatieplicht kunnen in het ouderschapsplan worden opgenomen.
Het kan zijn dat jullie hebben gekozen voor co-ouderschap, dat wil echter niet zeggen dat hiermee de alimentatieplicht geheel vervalt.
​Deze is namelijk gebaseerd op jullie inkomens en of er in jullie huwelijksakte speciale voorwaarden zijn opgenomen. In 2018 worden er overigens wijzigingen doorgevoerd in het huwelijksrecht.
 

Co-ouderschap

Jullie gaan scheiden en jullie overwegen co-ouderschap, jullie willen immers allebei zorgdragen voor jullie kinderen. Co-ouderschap houdt in dat beide ouders ieder de helft van de tijd de zorgtaken voor de kinderen op zich nemen.
Dit klinkt op zich logisch, maar de realiteit ligt vaak ingewikkelder. Bijvoorbeeld wanneer de ouders in een verschillende stad wonen, wanneer de een meer uren werkt dan de ander, wanneer een kind moeilijk kan omgaan met het steeds wisselen van omgeving.
Uiteindelijk hoeft co-ouderschap dus niet persé de beste optie voor de kinderen te zijn. Overweeg samen dus goed of jullie kiezen voor co-ouderschap of toch voor een omgangsregeling. De scheidingsmediators van PB Mediation zullen jullie uiteraard
goed informeren en begeleiden bij het maken van deze keuze. 
 

Partneralimentatie

Of er partneralimentatie betaald dient te worden en hoeveel is afhankelijk van aan aantal factoren. Namelijk de levensstandaard, behoefte en financiële draagkracht van beide partners.
 

Alimentatie aanvragen en berekenen

PB Mediation verzorgt de berekeningen voor de partner- en kinderalimentatie en informeert jullie daarbij ook op juridisch vlak.
​Voor meer informatie over belasting teruggaven op betaalde alimentatie neem vast een kijkje op de website van de belastingdienst.


Meer weten over mediation bij scheiding en alimentatie aanvragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl