Algehele gemeenschap van goederen

Als de toekomstige echtgenoten niet vóór het huwelijk naar de notaris zijn geweest om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen, ontstaat op het moment van het aangaan van het huwelijk van  rechtswege de algehele gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat de vermogens van beide echtgenoten samensmelten. Zowel vermogen, goederen en of schulden die zij vóór het huwelijk bezaten als vermogen, goederen en of schulden die zij tijdens het huwelijk verkrijgen.

Na het beëindigen van het huwelijk heeft iedere echtgenoot aanspraak op de helft van de gemeenschap. Op het gegeven dar het hele vermogen gemeenschappelijk wordt, bestaan de volgende uitzonderingen:

  • Verknochte goederen (bijvoorbeeld invaliditeitspensioen of immateriële schadevergoeding)
  • Vruchtgebruiken (uitsluitingsclausule)
  • Goederen verkregen onder een uitsluitingsclausule
  • Pensioenen

Door deze uitzonderingen kan er bij de algemene gemeenschap van goederen toch sprake zijn van privé vermogen.

Nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen:

  • een schuldeiser kan zich verhalen op de hele gemeenschap;
  • indien één van de echtgenoten een onderneming drijft en deze onderneming gaat failliet, dan kan een schuldeiser zich dus verhalen op de hele gemeenschap van goederen waaronder bijv. het woonhuis;
  • bij overlijden van één van de echtgenoten, bestaat de nalatenschap uit de helft van de gemeenschap van goederen.                   

Voordeel van trouwen in algehele gemeenschap van goederen:

Een voordeel van het trouwen in algehele gemeenschap van goederen is dat een echtgenoot die niet of nauwelijks inkomen of vermogen heeft, toch vermogen opbouwt via de algehele gemeenschap van goederen. Huishoudelijke arbeid en het verzorgen en opvoeden van kinderen worden op deze manier in feite indirect toch beloond, omdat men meedeelt in de waardestijging van het vermogen, die veroorzaakt wordt door de wel buitenshuis werkende echtgenoot.

Vragen staat vrij, neem contact op!

Stuur bericht

Andere interessante informatie

Het Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Uitgangspunt van het ouderschapsplan...

Lees meer...

gesubsidieerde rechtsbijstand

Als u hulp van een mediator nodig heeft, voor echtscheiding, familiemediation, arbeidsmediation of een uitgebreid juridisch advies, kunt u in...

Lees meer...

Wat zijn huwelijkse voorwaarde

Als jullie besluiten te trouwen en de vermogensrechtelijke gevolgen van een algehele gemeenschap van goederen niet wensen, dan moet zij...

Lees meer...

Kinderalimentatie

Na een echtscheiding zal ook bekeken moeten worden of er door een van de ouders kinderalimentatie moet worden betaald. In...

Lees meer...

Alimentatie

Ook na het huwelijk hebben (ex) partners de verplichting om elkaar en eventuele kinderen (financieel) te blijven onderhouden. In feite...

Lees meer...