Mediation en ouderschapsplan

Bekijk jullie scheiding eens door de ogen van de kinderen…
Hun veilige vertrouwde omgeving wordt overhoop gehaald, ook al is dit niet jullie bedoeling.
Gevoelens van machteloosheid, verwarring en onzekerheid zijn vaak onvermijdelijk. PB Mediation helpt jullie als echtscheidingsbemiddelaar door invulling te geven aan het ouderschapsplan.

Stabiliteit in de gezinssituatie

Wanneer jullie kinderen hebben is het doel van PB Mediation bij een scheiding zo snel mogelijk weer stabiliteit te brengen in de gezinssituatie(s). Jullie zijn dan wel ex-partners, maar blijven altijd collega ouders.
Wij helpen je bij het opstellen van het ouderschapsplan, dat wettelijk verplicht is bij minderjarige kinderen.

​Wat staat er in het ouderschapsplan? Hierin wordt onder andere opgenomen hoe de zorgtaken over de kinderen verdeeld worden.​

  • Afspraken over hoe en waarover gecommuniceerd dient te worden.
  • Kostenverdeling en eventuele alimentatie. (alimentatieberekeningen gemaakt door PB Mediation)
  • Omgangsregeling of co-ouderschapsregeling


​​Onze scheidingsbemiddelaars denken ook met jullie mee over zaken die misschien niet in het plan opgenomen hoeven te worden, maar wel erg nuttig zijn om vast te leggen. Zo worden de kinderen zoveel mogelijk betrokken bij het proces. Door ze zeggenschap te geven over bepaalde onderwerpen voelen kinderen zich wat minder machteloos en dit kan wat helpen bij de acceptatie van de scheiding. We besteden aandacht aan de gedachten en gevoelens van de kinderen en kijken samen wat er nodig is om de stabiliteit te herstellen.

​​PB Mediation en de kindercoach

Sommige kinderen of specifieke situaties hebben wat extra aandacht nodig. Een scheidingsbemiddelaar alleen is dan soms niet voldoende.
PB Mediation werkt daarom, ter ondersteuning, samen met GoedZo Kindercoaching

 

Meer weten over het ouderschapsplan en mediation bij scheiding? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl