Echtscheidingsbemiddeling

Als de wegen zich gaan scheiden, dan komt op beide partijen veel af. Bovendien is het een emotionele periode van teleurstelling en afscheid. Ook voor kinderen die hierbij betrokken zijn.
Als het besluit eenmaal genomen is, hebben beide partijen belang bij een zo soepel mogelijke afwikkeling. Als u beiden instemt met een kordate afhandeling in de vorm van overleg, dan is mediation wellicht de oplossing.

Kort gezegd kan PB Mediation het volgende bieden:

  • peilen van wederzijdse wensen
  • inventariseren wat er zoal afgehandeld moet worden
  • begeleiding / bemiddeling om te komen tot passende oplossingen
  • praktische uitvoering, eventueel met inschakeling van derden
  • hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan
  • vastleggen van afspraken in echtscheidingsconvenant.
  • PB Mediation streeft er naar om met bemiddeling en advies uw scheiding in vijf sessies te regelen.

Ouderschapsplan
Bij de meeste scheidingen zijn ook kinderen in het geding. Vaak nog jonge kinderen. Wat vertel je ze en wat niet? En hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen zo min mogelijk te lijden krijgen.
Omdat de basis van liefde en huiselijkheid wordt verstoord is het noodzakelijk om een plan te maken hoe met de kinderen om te gaan. Het ouderschapsplan is bij minderjarige kinderen wettelijk verplicht.
Graag begeleidt PB Mediation u bij de manier hoe u samen het beste om kunt gaan met uw kinderen en bij het opstellen van het ouderschapsplan. In dit plan moet onder andere staan hoe de ouders de verzorging van de kinderen en de opvoedingstaken verdelen.

PB Mediation werkt samen met een gespecialiseerde kindercoach naar wie u eventueel doorverwezen kunt worden.

Voor meer informatie: