Arbeidsbemiddeling in Roosendaal

Aangezien de meeste mensen een groot deel van hun tijd op hun werk doorbrengen, is een prettige werksituatie erg belangrijk. Gemotiveerde medewerkers zijn van groot belang voor een bedrijf. ​Maar wat als er conflicten of spanningen zijn tussen collega's en/of de werkgever? PB Mediation in Roosendaal kan u bijstaan door middel van arbeidsmediation.

​​Voor wie is arbeidsmediation?

Wellicht bent u een werkgever of manager die merkt dat er onrust of conflicten zijn binnen uw team. Of misschien heeft u zelf een conflict met een werknemer. In ieder geval is er sprake van een 'verstoorde arbeidsrelatie'.
​Maar het hoeft niet perse de werkgever te zijn die het initiatief neemt om een mediator in de arm te nemen, De werknemer kan dit ook zelf voorstellen aan zijn werkgever of leidinggevende. ​PB Mediation behandelt zakelijke geschillen die zich afspelen tussen collega's onderling of tussen werkgever en werknemer. Een belangrijke voorwaarde voor arbeidsmediation is wel dat alle partijen vrijwillig en actief mee werken aan een oplossing.

Gevolgen 'verstoorde arbeidsrelatie'

Het hoofddoel dat PB Mediation voor ogen heeft met arbeidsbemiddeling is het herstellen of veranderen van de verstoorde arbeidsrelatie. Deze kan op verschillende manieren ontstaan en kan zich op verschillende manieren uiten. Zo kunnen ziekteverzuim, werk vermijding en ander ongewenste situaties ontstaan. Soms loopt het zo hoog op dat de algehele sfeer binnen het bedrijf of de afdeling op een negatieve manier verandert. Hierdoor raken vaak meer mensen ongemotiveerd en meestal minder productief.


Arbeidsbemiddeling door PB Mediation


​​PB Mediation kan uitkomst bieden in verschillende conflict- en probleemsituaties gerelateerd aan arbeidsrelaties. De hoofdonderwerpen waar we ons op richten zijn:​
​​
Re-integratie en/na ziekteverzuim
Re-integratie na bijvoorbeeld langdurige ziekte, een (bedrijfs)ongeval of een burn-out.
Achter frequent ziekteverzuim kan soms ontevredenheid of frustratie schuilen.

Team (conflict)bemiddeling
Met verschillende mensen in een team is het niet raar dat er af en toe een conflict ontstaat. Zolang deze uitgesproken en opgelost worden is dat geen probleem, maar soms worden de frustraties alles overheersend en lopen de spanningen op..

Exit Mediation
​​Soms is een herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk of zinvol. Wanneer de keuze voor beëindiging van de arbeidsrelatie wordt gemaakt ontstaat er meestal een onderhandelingsproces. Wij zijn gespecialiseerd in Exit Mediation.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl