Conflict coaching Roosendaal

Conflict Coaching Roosendaal. PB Mediation richt zich met conflict coaching op het herstellen van arbeidsrelaties in een conflictsituatie.

Onze mediators zijn neutrale, onpartijdige samenwerkingspartners, en richten zich niet op de schuldvraag maar op het oplossen van het conflict. Door betere communicatie en door te kijken naar de toekomst in plaats van gebeurtenissen in het verleden.

Het ontstaan van een arbeidsconflict

Een conflict kan in iedere laag, op elk niveau van een organisatie ontstaan. Leidinggevenden die zich in elkaars vaarwater bevinden, collega's met botsende persoonlijkheden, werkgever en werknemer die het niet met elkaar eens zijn. Allemaal situaties die spanningen kunnen creëren en die uiteindelijk tot conflicten kunnen leiden. Dit is niet alleen vervelend voor diegenen zelf, maar ook voor bijvoorbeeld collega's, die onwillig afgeleid of bij het conflict betrokken raken.

Hoe werkt conflict coaching?

​Zoals gezegd is PB Mediation niet geïnteresseerd in wie van de partijen de veroorzaker is van het conflict.
​Wél willen we graag achterhalen wat hen tot bepaalde acties heeft doen bewegen en wat hun standpunten en gevoelens hierbij zijn.
​Door de eigen actie en emoties te reflecteren is het mogelijk om ook de beweegredenen van de andere partij te begrijpen.
​Zodra er meer wederzijds begrip ontstaat kan er worden gewerkt aan een betere manier van communiceren en worden er afspraken gemaakt die conflicten in de toekomst kunnen voorkomen.

​Stel Conflict Coaching niet uit

​​Veel bedrijven stellen conflict coaching uit tot het moment dat het écht uit de hand loopt. Dat is zonde, want soms worden er door een conflict banden onherstelbaar verbroken.

Vergelijk het met een mooie maar breekbare vaas die door iemand per ongeluk van een kastje wordt gestoten. De vaas valt kapot in tientallen stukjes. Hij wordt weer in elkaar gelijmd, maar de vele barstjes zullen altijd blijven herinneren aan de ongelukkige valpartij.
Maar het kan ook zo zijn dat de vaas nog nét op tijd wordt opgevangen, er zijn geen beschadigingen te zien maar men zal zich het geval herinneren en beter oppassen om herhaling te voorkomen.

Dit geldt ook voor conflicten. De barstjes representeren het wantrouwen dat kan ontstaan tussen mensen wanneer een conflict te lang duurt en niet opgelost wordt. Denk aan de toekomst en schakel tijdig een mediator in. Dit voorkomt dat conflict coaching uitmondt in exitmediation.

Wilt u meer weten? Neem contact op met PB Mediation via telefoonnummer 06 27236250 of mail naar info@pbmediation.nl